แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะวิธีใช้กัญชา ในระหว่างทำเคมีบำบัด

advise how to use marijuana. during chemotherapy: ในวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรมร่วมสมัย คำว่า "กัญชา" (Cannabis) และ "การรักษามะเร็ง" (cancer treatment) มักจะไปด้วยกันในความคิดโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ งานวิจัย – มีหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการสนับสนุนการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งและอาการที่เกิดร่วม เช่น ความเจ็บปวด อาการคลื่นไส้และเบื่ออาหาร น่าเสียดายว่าด้วยข้อจำกัดสถานะทางกฎหมายของกัญชาควบคู่ไปกับการมีแพทย์ไม่เพียงพอที่ศึกษาด้านกัญชาเฉพาะจึงเป็นเหตุให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา (oncologists) หลายคนลังเลที่จะแนะนำกัญชาให้กับผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงมักใช้กัญชากันเองโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ ในปี 2018 จากการสำรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง…

0 Comments

10 พันธุ์กัญชาทางแพทย์ ที่มีค่า CBD สูง

10 พันธุ์กัญชาทางแพทย์ ที่มี CBD สูง แคนนาโทนิก (Cannatonic) ซีบีดี เธอราพี (CBD Therapy) แคนดิดา (Candida - CD - 1) ฮวนนิตา ลา ลากริมอซา (Juanita La Lagrimosa) โอจี คุช ซีบีดี (OG Kush CBD) ซีบีดี…

0 Comments

EHFGP #3 Strain

It is a hemp with dominant genes from the Indica species. (INDICA DOMINANT HYBRID CBD)Pre-Harvest Hemp (Beginning of the flowering stage)CBD 2.92%THC, Non DetectablePost-Harvest Hemp (After harvested)CBD 16.90%THC 0.68% The period of…

0 Comments