นโยบายการจัดส่งสินค้า

เป้าหมายของเราคือการให้บริการการจัดส่งสินค้าที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นเรามีนโยบายการจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดดังนี้:

การแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดและวิธีการในการจัดส่งสินค้า:

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา เราจะส่งอีเมลหรือข้อความแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ, รายการสินค้า, ที่อยู่จัดส่ง, และวิธีการจัดส่งที่เลือกไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบและตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องก่อนการส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ:

เรามุ่งเน้นการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งและวิธีการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกไว้ โดยทั่วไปแล้ว เราจะพยายามจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลา 3-5 วันทำการหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม หากมีสาเหตุพิเศษที่ทำให้เกิดความล่าช้า เช่น สถานการณ์ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัญหาในการขนส่ง ทางเราจะพยายามแจ้งให้ทราบเพื่อให้ลูกค้าทราบและเข้าใจสถานการณ์

ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า:

หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีความล่าช้าในการจัดส่ง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
a. ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง: ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา โดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อหรือหมายเลขติดตามที่ให้ไว้ในอีเมลหรือข้อความแจ้งการจัดส่ง
b. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า: หากลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหรือมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เรายินดีให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้
c. การแก้ไขปัญหา: หากมีปัญหาที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามนโยบายการคืนสินค้าหรือการชดเชยที่เรากำหนดไว้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เรามุ่งหวังที่จะให้บริการการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการจัดส่งสินค้า โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่มีให้บริการ ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ

Shipping Policy

Our objective is to provide our customers with the fastest and most efficient delivery service possible. Therefore, we have a shipping policy with the following details:

Notification of Delivery Details and Process:

When customers place an order for products through our website or online platform, we will send an email or message to inform them of the delivery details. This includes the order number, product list, shipping address, and chosen delivery method. This allows customers to review and verify the information before the shipment.

Estimated Delivery Time:

We aim to deliver the products to customers as quickly as possible. The actual delivery time depends on the shipping location and the chosen delivery method. Generally, we strive to deliver the products within 3-5 business days after order confirmation. However, in case of any exceptional circumstances that may cause delays, such as adverse weather conditions or transportation issues, we will make efforts to notify customers and keep them informed about the situation.

Procedure for Undelivered or Delayed Deliveries:

If customers do not receive their products within the specified timeframe or experience delays in delivery, please follow the following steps:
a. Check Delivery Status: Customers can check the delivery status of their products through our website or online platform using the order number or tracking number provided in the email or delivery notification.
b. Contact Customer Service: If customers are unable to check the delivery status or have additional questions, please contact our customer service department through the designated channels on our website or online platform. We are available to assist and provide further information.
c. Problem Resolution: If there are issues resulting in non-delivery or delayed delivery, we will take prompt and appropriate actions according to our product return or compensation policy, as stated. Customers can reach out to our customer service department for assistance in resolving such issues.

We strive to deliver high-quality and satisfactory shipping services to all our customers. If you have any further questions or require assistance regarding the shipping of your products, please do not hesitate to contact us through the provided channels. Thank you.