แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะวิธีใช้กัญชา ในระหว่างทำเคมีบำบัด

advise how to use marijuana. during chemotherapy: ในวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรมร่วมสมัย คำว่า "กัญชา" (Cannabis) และ "การรักษามะเร็ง" (cancer treatment) มักจะไปด้วยกันในความคิดโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ งานวิจัย – มีหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการสนับสนุนการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งและอาการที่เกิดร่วม เช่น ความเจ็บปวด อาการคลื่นไส้และเบื่ออาหาร น่าเสียดายว่าด้วยข้อจำกัดสถานะทางกฎหมายของกัญชาควบคู่ไปกับการมีแพทย์ไม่เพียงพอที่ศึกษาด้านกัญชาเฉพาะจึงเป็นเหตุให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา (oncologists) หลายคนลังเลที่จะแนะนำกัญชาให้กับผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงมักใช้กัญชากันเองโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ ในปี 2018 จากการสำรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง…

0 Comments