You are currently viewing ดร.ซีบีดี บุกธุรกิจเฮลธ์แคร์กัญชา-กัญชงครบวงจร ลุยสินค้าคน-สัตว์เลี้ยง

ดร.ซีบีดี บุกธุรกิจเฮลธ์แคร์กัญชา-กัญชงครบวงจร ลุยสินค้าคน-สัตว์เลี้ยง

Certified Alternative Doctors at Dr. CBD

แจ้งเกิด “ดร.ชีบีดี” ลุยเฮลธ์แคร์จากกัญชา กัญชง ต้นน้ำจรดปลายน้ำ ผสานเทคโนโลยีตะวันตก-องค์ความรู้แพทย์แผนไทย ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกช่องทาง ชูกลยุทธ์ Life Style Modification ปูพรมเสริมอาหาร สินค้าสัตว์เลี้ยง เปิดคลินิก

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวว่า พร้อมเดินหน้าเดินหน้ารุกธุรกิจเฮลธ์แคร์ (Heal th Care) จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ภายใต้ความเชี่ยวชาญทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบ Medical Grade

โดยมีโรงงานเพาะปลูกจากต้นน้ำสู่การสกัดไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 103 เป็นการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในโรงเรือนระบบปิด 100% เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บุคคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง นวัตกรรมเสริมอาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท ดร.ซีบีดี เริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ระดับ Medical Grade เป็นเวลา 2-3 ปี ขณะนี้พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลดล็อกกัญชาให้พ้นจากยาเสพติด สอดรับนโยบายรัฐบาลมุ่งยกระดับส่งเสริมพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมให้มีภาพลักษณ์เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระทบเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนอยากให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยเร็ว การปรับตัวให้สอดคล้องกับกลไกทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านพืชเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่เป็นก้าวสำคัญของอนาคต วงการอาหารและยา แต่ยังเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอีกด้วย”

ปัจจุบัน ไทยได้มีการยกระดับส่งเสริมพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมให้มีภาพลักษณ์เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เป็นโอกาสสำคัญของ ดร.ชีบีดี

about dr cbd

“ประเทศไทยโชคดีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ยาสมุนไพร สายพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม เราเล็งเห็นว่าถ้านำมาใช้ในการแพทย์จะเกิดประโยชน์สูงสุด”

โดยวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้น โยบาย “Health Care” และ “Preventive Medicine” สร้างเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ป้องกันในระดับสูงสุด มีธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย

“Dr. Kratom Bio” ธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและการผลิตด้วยกระท่อมทางการแพทย์

“ดร.ซีบีดี คลินิก” (Dr.CBD Clinic) เป็นคลินิกกัญชาในประเทศไทยที่เน้นการป้องกันโรคและให้การรักษาสุขภาพ ให้การดูแลแบบส่วนบุคคล นับเป็นคลินิกทางเลือกแบบองค์รวมโดยใช้ศาสตร์แผนไทยผสมผสานกับการบำบัดด้วย Anti-Aging สมัยใหม่

“บริษัท นิวทริบิสส์ จำกัด” (Nutribiss) ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางด้านสุขภาพ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา กัญชง เวชภัณฑ์เสริมอาหาร

“Dr. Pets CBD” ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมจากสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม

Nutribiss product showcase
CBD Products by Dr. CBD

นายพรชัย กล่าวย้ำว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่องค์ความรู้ด้านสมุนไพร บุคลากรที่มีความสามารถอย่างนัวิทยาศาสตร์และแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

“เราต้องเป็นผู้นำต้องสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้เกิดขึ้น ด้วยความพร้อมที่มีทั้งทรัพยากรและศักยภาพในทุกด้าน ซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศจะมีได้ถึงเวลาแล้วที่จะวางยุทธศาสตร์ชาติสร้างอุตสาหกรรม Health Care ที่มีประสิทธิภาพ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างอุตสาหกรรมนี้และก้าวสู่ผู้นำในอาเซียน”

บริษัทยังมีการวิจัยพัฒนาสูตรยาและเสริมอาหารโดยผสานเทคโนโลยีทางตะวันตกเข้ากับองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ภายใต้ทีมงานวิจัยที่ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ และมีทีมงานนักเภสัชวิทยา ที่ร่วมกันพัฒนาสูตร โดยยึดหลัก Safety & Toxicity ความปลอดภัยและไม่เป็นพิษ Consitency มีมาตรฐานในการผลิต และ Efficacy ประสิทธิภาพของสินค้า

นอกจากนี้ยังร่วมมือจากภาครัฐ นักวิจัย บุคคลากรทางการแพทย์และคณาจารย์หลากหลายมหาวิทยาลัย วิจัยพัฒนาการสกัดกัญชาสำหรับการรักษามะเร็งที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ผู้ป่วยถึงระดับการรักษาสุขภาพ สอดรับนโยบายปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ ดร.ชีบีดี กำลังร่วมวิจัยและพัฒนาการนำเส้นใยจากกัญชงไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมของพลังงานทดแทน ร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Energy Absolute ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนา แปรรูปกัญชงไปสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ กลายเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในอนาคตมากยิ่งขึ้น

“Dr.CBD ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าจากกัญชา กัญชง และกระท่อมที่ตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นมากๆ ในตลาดโลก เพราะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางการค้าได้อีกมหาศาล”

เบื้องต้น ได้มีการเปิดตัว ดร.ชีบีดี คลินิก เป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 2 แห่ง ได้แก่ สาขาวิลล่ามาร์เก็ตหัวหินและโรงพยาบาลนวเวช วางตำแหน่งทางการตลาดมุ่งส่งเสริมป้องกันโรคโดยใช้ศาสตร์แผนไทยโบราณประสานการรักษาด้วยศาสตร์ชะลอวัยสมัยใหม่จากกัญชาเพื่อตอบโจทย์สุขภาพคนไทย

“โดยเน้นหลักการ Life Style Modification ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ผลจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีทางการแพทย์เดิมที่ยากแก่การปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน”

บริษัท ดร.ซีบีดี เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมมือในการวิจัย พัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Medical Sciences), กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โรงพยาบาบลบีเอ็นเอช (BNH), บริษัท Energy Absolute, Dr. Kratom BIO, Dr. Pets CBD และ บริษัท Nutribiss

Press Released by: LINE TODAY

Product Showcase by Dr. CBD
CBD Products at Grand opening

Leave a Reply