10 พันธุ์กัญชาทางแพทย์ ที่มีค่า CBD สูง

10 พันธุ์กัญชาทางแพทย์ ที่มี CBD สูง แคนนาโทนิก (Cannatonic) ซีบีดี เธอราพี (CBD Therapy) แคนดิดา (Candida - CD - 1) ฮวนนิตา ลา ลากริมอซา (Juanita La Lagrimosa) โอจี คุช ซีบีดี (OG Kush CBD) ซีบีดี…

0 Comments

ACDC Marijuana Strain

[ACDC is a sativa dominant hybrid strain (70% sativa/30% Indica) created through crossing the infamous Cannatonic X an unknown Ruderalis strain. If you're looking for a high level of medicinal…

0 Comments