สาร CBD ใน “กัญชง” และ “กัญชา” คืออะไร ?

สาร CBD ใน กัญชง และ กัญชา สาร CBD (Cannabidiol) เป็นสารสกัดจากพืชกัญชง (Cannabis) ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์และสรรพคุณต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการหลายอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดทั่วไป อาการอักเสบ อาการไมเกรน และปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น แต่ต้องการข้อควรระวังว่า CBD ถูกแยกออกจากสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและทำให้เกิดความเสพติด ทั้งสองสารนี้มีคุณสมบัติทางเคมีและการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน และ CBD จะไม่มีผลกระทบทางจิตใจเหมือน…

27 Comments