KAE-LOM-NAO-WA-NA-REE-WA-YO (ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย)

฿950.00

**สินค้าต้องได้รับการรับรองจากคุณหมอก่อน ไม่สามารถส่งของหรือซื้อสินค้าตัวนี้ด้วยตัวเองได้**

ประเภท: ยาไทย

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

สรรพคุณ: แก้อาการเจ็บแปลบที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี, ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (ANTICOAGULANT) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (ANTIPLATELETS), ควรระวังการใช้ร่วมกับยา PHENYTOIN, PROPRANOLOL, THEOPHYLLINE และ RIFAMPICIN เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม: ลมที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็ง หันคอไม่ได้ เรียกว่าลมเนาวนารีวาโยสิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกำเนิดแห่งลม อันชื่อว่าเนาวนารีวาโย เป็นคำรบ 18 นั้น เกิดแต่ปลายปัตคาดปลายสันทฆาตเจือกัน กล่าวคือจับต้นคอเป็นต้นก็ดี ในลำคอก็ดี เหตุว่าแล่นถึงกันมักบังเกิดแก่สตรีทรงครรภ์ กระทำใหHปลายมือปลายเท้าดุจปลาดุกยอก แล้วขึ้นมาจับเอาต้นคอให้คอแข็ง จะเบือนคอก็มิได้ สมมติว่าคอแข็งแล้วกระทำพิษให้ร้อนเป็นกำลัง

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tag:
  Ask a Question

Description

**สินค้าต้องได้รับการรับรองจากคุณหมอก่อน ไม่สามารถส่งของหรือซื้อสินค้าตัวนี้ด้วยตัวเองได้**

ประเภท: ยาไทย

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

สรรพคุณ: แก้อาการเจ็บแปลบที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี, ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (ANTICOAGULANT) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (ANTIPLATELETS), ควรระวังการใช้ร่วมกับยา PHENYTOIN, PROPRANOLOL, THEOPHYLLINE และ RIFAMPICIN เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม: ลมที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็ง หันคอไม่ได้ เรียกว่าลมเนาวนารีวาโยสิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกำเนิดแห่งลม อันชื่อว่าเนาวนารีวาโย เป็นคำรบ 18 นั้น เกิดแต่ปลายปัตคาดปลายสันทฆาตเจือกัน กล่าวคือจับต้นคอเป็นต้นก็ดี ในลำคอก็ดี เหตุว่าแล่นถึงกันมักบังเกิดแก่สตรีทรงครรภ์ กระทำใหHปลายมือปลายเท้าดุจปลาดุกยอก แล้วขึ้นมาจับเอาต้นคอให้คอแข็ง จะเบือนคอก็มิได้ สมมติว่าคอแข็งแล้วกระทำพิษให้ร้อนเป็นกำลัง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KAE-LOM-NAO-WA-NA-REE-WA-YO (ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.